Lezing ‘check je hart’

O.W.S.V. Gelre-Sub organiseert

Lezing ‘Check je hart’ zaterdag 13 april 14.00 uur in Westervoort, inloop 13.30 uur.

In Nederland overlijden ongeveer 10 -15 duikers per jaar. De meeste van deze dodelijke duikongevallen betreft oudere duikers (> 50 jr). In 30-40% van de gevallen ligt de oorzaak bij problemen van hart en bloedvaten. 

Duiken is zeer belastend voor het lichaam. Zo treedt er bijvoorbeeld een verschuiving van ongeveer 700 ml bloed plaats van armen en benen naar hart en longen. Het ademen onder water kost meer energie en tijdens de inspanning en stress van het duiken kan aderverkalking losschieten en een hartinfarct veroorzaken. Hart en longen krijgen het voor hun kiezen tijdens het duiken. Bij duikers met verminderde reserve kan het dan mis gaan.

Het zal duidelijk zijn dat een hartaanval en/of reanimatie onder water heel anders verloopt dan op het droge! Hartmassage onder en drijvend op het water, is niet mogelijk. Voorkomen is beter dan genezen geldt hier bij uitstek. De campagne check je hart probeert (oudere) duikers zich bewust te laten worden van het risico en geeft advies hoe hier mee om te gaan.

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde  (NVD) werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij en diverse andere partners om de duikveiligheid te vergroten middels een landelijke campagne. Onderdeel van de campagne check je hart zijn lezingen. Twee duikartsen van de NVD zijn daarom uitgenodigd om in te gaan op belangrijke aspecten zoals: – de oudere duiker – oorzaken van dodelijke duikongevallen – hartinfarct en duikers longoedeem – risicofactoren hart en vaatziekten – rol van de huisarts – onderzoek van het hart – conditie (testen) en ken uw grenzen. Martijn Groenendijk, long- en IC arts en sportduikerarts en Paul Sival, huisarts & sportduikerarts NVD zullen de lezing geven.

Wij nodigen u uit om binnen kennissen en de eigen vereniging te kijken naar geïnteresseerden om deze lezing bij te wonen. De lezing is kosteloos en zal ongeveer 2 uur duren. Locatie is De Hoge Hoeve 70, 6932 DJ Westervoort. Graag ontvangen wij uw opgaaf van het aantal personen via het secretariaat.gelresub AT gmail . com .  Meer informatie is te vinden op https://www.duikgeneeskunde.nl .

pastedGraphic.png