Ongevallensimulatie

Ongevallensimulatie

Ongevallensimulatie: Circa 1 keer per seizoen worden ongevallen nagespeeld.

Hierbij oefenen we de kennis uit de theorie van eerste hulp bij duikongevallen. Op deze wijze oefenen we het omgaan met toedienen van zuurstof en EHBO materiaal en de specifieke diagnose bij duikongevallen. Tevens brengen we in de praktijk hoe we slachtoffers aan land brengen en een duikongeval melden bij de hulpdiensten.

Voorafgaand aan deze simulatie wordt meestal een reanimatie oefening (binnenshuis) gehouden.

Voor achtergrondinformatie over duikongevallen, zie de website van de DOSA.