Vertrouwenspersoon

OWSV Gelre-Sub

Bij iedere club gebeurt wel eens iets dat niet binnen de normen en waarden van de vereniging past. Denk bijvoorbeeld aan pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt.

Duikvereniging Gelre-Sub vindt dat je als duiker zich prettig en veilig moet voelen terwijl je bezig bent met je ontspanning en inspanning. Daarom hebben wij gezorgd dat je in het geval dat je zich niet veilig voelt terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon. We hopen dat je nooit gebruik hoeft te maken van deze diensten, maar willen voor je de drempel zo laag mogelijk maken. Als onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.

Gelre-Sub onderschrijft de gedragcodes van NOC NSF: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

Sinds 2018 bekleed ik Carla de functie van vertrouwenspersoon binnen Gelre-Sub.

Wat zal mijn taak binnen de vereniging zijn?

Indien er sprake is van ongewenst gedrag van een van de leden van de vereniging naar een ander lid, of het bestuur moet daar over gesproken kunnen worden. Het is begrijpelijk dat het soms moeilijk kan zijn daar de betrokkene(n) direct op aan te spreken. In die gevallen mag je contact met mij opnemen.

Ik zal dan samen met jou, als onafhankelijke persoon, gaan kijken hoe hier verder mee omgegaan kan worden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je verhaal bij mij veilig is en ik hier vertrouwelijk mee om zal gaan.

Kijk in de ledenlijst voor contactgegevens.

Als dat te confronterend is kun je ook contact opnemen met vertrouwenscontactpersoon van de NOB via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org